เลือกหน้า
SygmaLift

 SygmaLift 

ซิกม่าลิฟต์

เป็นเครื่องมือแพทย์มาตรฐานยุโรปจากบริษัทเมดดิซ์ซิสเตม (MedixSysteme)ประเทศฝรั่เศสใช้ในการรักษาที่โดดเด่นในการเก็บคางสองชั้น ยกร่องแก้ม ยกคิ้วลดริ้วรอยหน้าผากและรอบดวงตาให้เรียบเนียนและยกกระชับผิว ปรับรูปหน้า และปรับรูปปากให้สวยงาม ด้วยการผสาน3เทคโนโลยีได้แก่ ไฮ อินเทนซิตี้ โฟกัสซิ่ง อัลตร้าซาวน์ ไลน์ แฟรกชั่นเนท บีม(HIFU (High Intensity Focusing Ultrasound) Lines Fractionated beam),ไตร ไมโคร โฟคอล อัลตร้าซาวน์(Tri Micro Focal Ultrasound) และเลเซอร์เย็น(Cold Laser) ผ่านเครื่องซิกม่าลิฟต์(SygmaLift) เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่ทา ไม่เจ็บ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น ไม่ต้องทายาชาและไม่มีบาดแผล ปลอดภัยทำโดยแพทย์

 

ซิกม่าลิฟต์ (SygmaLift)

หลักการทางาน

ซิกม่าลิฟต์(SygmaLift) ) เป็นการใช้3เทคโนโลยีได้แก่
1. ไฮฟู ไลน์ แฟรกชั่นเนท บีม(HIFU (High Intensity Focusing Ultrasound) Lines Fractionated beam
หรือไฮฟู ไลน์(HIFU Lines)
เป็นเทคโนโลยีที่ปล่อยพลังงานคลื่นอัลตร้าซาวน์ความเข้มข้นสูง โดยให้พลังงานคลื่นเสียง
ที่มีความถี่1.3MHz และลงลึก3, 3.5, 4, 4.5, 5 มิลลิเมตรโดยจะปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นดอท
(dot)ต่อกันเป็นเส้น(Lines)ที่มีความยาว 10 มิลลิเมตร

เกิดความร้อนสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส โดยในแต่ละครั้งจะมีจา นวนพลังงานที่เฉพาะเจาะจงออกมา
1,000ครั้งต่อนาที และในช่วงเวลาเพียง 0.1-1 วินาที ช่วยกระตุ้นให้มีการจัดเรียงตัวใหม่ของเส้นใย
คอลลาเจนใต้ผิว กระตุ้นการทา งานของไฟโบรบลาสต์เซลล์ให้ผลิตเส้นใยคอลลาเจนและอีลาสติน
เพิ่มมากขึ้น ช่วยในการสลายไขมันชั้นใต้ผิว ใช้รักษาในบริเวณใบหน้าส่วนกลางและส่วนล่าง(mid
and lower face) เพื่อยกกระชับ บริเวณแก้ม, คาง 2 ชั้น ช่วยปรับใบหน้าเข้ารูป และดว้ ยพลังงานที่ลง
ลึกถึงชั้นใต้ผิวหนังในบริเวณกว้างและให้พลังงานอย่างรวดเร็วนี้ จนทา ให้เส้นประสาทในเนื้อเยื่อ
ผิวหนังไม่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกใดได้ จึงไม่มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นระหว่างการรักษา

2. ไตร ไมโคร โฟคอล อัลตร้าซาวน์(Tri Micro Focal Ultrasound)
เป็นเทคโนโลยีที่ปล่อยพลังงานคลื่นอัลตร้าซาวน์ชนิดไมโครแบบเซอร์เคิลลา ฟรักซ์ อัลต
ร้าซาวน์(Circular Flux Ultrasound Technology)โดยให้พลังงานคลื่นเสียงที่มีความถี่3MHz พร้อม
กัน 3 คลื่น และมีระดับความลึกของคลื่นอัลตร้าซาวน์ที่ปล่อยพร้อมกันออกมา 3 ระดับ ได้แก่ 1, 1.5
และ 2mm.

แสดงรูปแบบคลื่นไตร ไมโคร โฟคอล อัลตราซาวน์

 

ใช้สาหรับยกกระชับและลดเลือนริ้วรอยบริเวณรอบดวงตา หน้าผาก รอบปาก ช่วยให้เส้น
ใยคอลลาเจนใต้ผิวเดิมมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้มีการผลัดเซลล์ผิวเก่าออก (promoting
the exfoliation of the old cells) กระตุ้นให้มีการจัดเรียงตัวใหม่ของเส้นใยคอลลาเจน ซึ่งจะทา ให้ผิว
มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ทา ให้สูญเสียความแข็งแรงของผิวไป ความร้อนที่เกิดขึ้นจาก
พลังงานคลื่นอัลตร้าซาวน์จะช่วยเพิ่มกระบวนการไหลเวียนโลหิต(Blood circulation) เพิ่มการ
ทา งานของเอนไซม์ต่างๆ (increase enzymatic activity) กระตุ้นไฟโบรบลาสต์เซลล์ให้ผลิตเส้นใย
คอลลาเจนและอีลาสตินจึงช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมของผิวในบริเวณที่มีริ้วรอย และปรับ
โครงสร้างผิวให้แข็งแรง

3. เลเซอร์ เย็น(Cold Laser)
เป็นเทคโนโลยีที่ปล่อยพลังงานแสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่า (LLLT:Low Level Laser
Therapy)ที่มีความยาวคลื่น 635nm

ช่วยในการกระตุ้นกระบวนการหายของแผล (Healing process) ช่วยส่งเสริมกระบวนการ
ผลิตเส้นใยคอลลาเจนทา ให้กิด Skin rejuvenation นอกจากนี้แสงยังช่วยเพิ่มการแลกเปลี่ยนก๊าซ
ออกซิเจนในระดับของเซลล์ ทา ให้การผลิตเส้นใยคอลลาเจนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และยังเร่ง
กระบวนการผลัดเซลล์ผิว (speed up the turnover rate of the cells) ได้อีกด้วย
ระยะเวลาในรักษา: ประมาณ 40-60 นาที
ความรู้สึกระหว่างเข้ารับการรักษา:
ผู้เข้ารับการรักษาแทบจะไม่รู้สึกถึงความร้อน หรือเจ็บในระหว่างการรักษา โดยอาจรู้สึกอุ่นเพียง
เล็กน้อยเมื่อทา การรักษาด้วยไตร ไมโคร โฟคอล อัลตร้าซาวน์(Tri Micro Focal Ultrasound) และอาจเห็น
แสงสว่างจ้าๆเมื่อทา การรักษาด้วยเลเซอร์
ระยะเวลาในการเห็นผลการรักษา:
ภายหลังเสร็จสิ้นการรักษาพบว่า ร่องแก้มดูตื้นขึ้น ผิวตึงกระชับ(lifting/Tightening)ลดริ้วรอยเล็กๆ
(Fine line)ผลการรักษาจะเห็นได้อย่างชัดเจนภายหลังเข้ารับการรักษาอย่างน้อย2สัปดาห์
ผลการรักษา
สามารถคงอยู่ได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน –1 ปี (ขึ้นกับคุณภาพผิวและลักษณะปัญหาของแต่ละ
บุคคล) ทั้งนี้สามารถให้การรักษาเพิ่มเติม (touch-up) ได้ทุกๆ 6 สัปดาห์ และสามารถทา การรักษาได้ 3 ครั้ง
ภายใน 1 ปี

ความรู้สึกภายหลังเข้ารับการรักษา

ผู้เข้ารับการรักษาจะรู้สึกตึงๆที่ผิวในบริเวณที่ทาการรักษาและจะมีอาการบวมเล็กน้อยซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 วันก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ผู้เข้ารับการรักษาสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างปกติ อาจรู้สึกว่าผิวแห้งลงเพียงเล็กน้อยให้ทาครีมบารุง(เพิ่มความชุ่มชื้น)และครีมกันแดดที่มีค่า SPF อย่างน้อย 30

ผู้ที่เหมาะสม

1. ผู้ที่มีปัญหามีชั้นไขมันใต้คาง ซึ่งเหมาะสาหรับชั้นไขมันที่หนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร
2. แก้มหย่อนคล้อย
3. ริ้วรอยรอบดวงตา
4. ริ้วรอยรอบปาก
5. ริ้วรอยบริเวณลาคอ
6. ผู้ที่มีใบหน้าไม่เข้ารูป
7. สามารถทาการรักษาได้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
8. ตามดุลยพินิจของแพทย์

ผู้ที่ไม่เหมาะสม

1. มีแผลเปิดในบริเวณที่ต้องการทาการรักษา
2. บนบริเวณที่มีสิวในระดับที่เรียกว่า severe or cystic acne ในบริเวณใบหน้าหรือลาคอ
3. ผู้ที่มีการผ่าตัดใส่ pacemakers, defibrillators or metallic implants ในบริเวณที่ต้องการทาการรักษา Precautions and warning
4. หญิงตั้งครรภ์

ข้อห้ามและข้อควรระวัง

1. ไม่แนะนาให้ทาการรักษาในบริเวณที่ฉีด Dermal fillers* , Mechanical implants
2. ไม่ทาการรักษาบนบริเวณที่มีแผลเป็น Keloid โดยตรง
3. ไม่แนะนาให้ทาการรักษาในผู้ที่จะต้องรับยากลุ่ม anticoagulant
4. บริเวณที่ต้องหลีกเลี่ยงในการทาการรักษา ได้แก่ บริเวณต่อมไทรอยด์(Thyroid gland, Thyroid cartilage and trachea) บริเวณที่มีเส้นเลือดใหญ่ (Major vessels)
5. ควรทาการซักประวัติก่อนทาการรักษา โดยไม่แนะนาให้ทาการรักษาในผู้ที่มีอาการของโรคดังต่อไปนี้ (ในระยะที่มีการแสดงอาการ)ได้แก่ – A hemorrhagic disorder or haemostatic dysfunction – An active or local skin disease that may alter wound healing – Herpes Simplex – Autoimmune Disease – Diabetes – Epilepsy and Bell’s palsy
6. *ตามดุลยพินิจของแพทย์

คำแนะนาเพิ่มเติม: แนะนาให้ทาการรักษาด้วยซิกม่าลิฟต์( SygmaLift) ภายหลังจากที่ทาการฉีด Botox อย่างน้อย 6 เดือน หลังฉีด Filler อย่างน้อย 2-3 เดือน หรือตามดุลยพินิจของแพทย์

เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  แก้ไขข้อมูล 5/12/59

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sygmalift.com