เลือกหน้า
ไฝกลายพันธุ์

ไฝกลายพันธุ์ !!!

     ไฝ ตุ่มเนื้อร้ายกลายร่างเป็นมะเร็ง   มักจะเป็นก้อนไฝที่มีขนาดสองข้างไม่เท่ากัน  ขอบไม่ชัดเจนและไม่สม่ำเสมอ มีขนาดใหญ่  สีไม่สม่ำเสมอ และมีการเปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่าง และสี      ดังนั้น การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไฝจึงเป็นสิ่งจำเป็น  ควรหมั่นสำรวจร่างกายมองหาไฝที่เกิดใหม่ โดยเฉพาะไฝบริเวณผิวหนังที่เจอแสงแดดบ่อยๆ  ถ้าสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสี ขนาด ความนูน รูปร่าง ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและตรวจติดตามเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากพบว่าไฝมีเลือดซึม เลือดออก เจ็บ คัน ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที