เลือกหน้า
โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง 12

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง 12 ชนิดแบบไวพิเศษ

มะเร็งระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการให้เห็น การตรวจต้องอาศัยตัวบ่งชี้มะเร็ง ซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุลที่หลั่งออกมาจากก้อนเนื้องอกเข้าสู่กระแสเลือด โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆค้นหาก่อนที่มะเร็งจะกระจายลุกลามไปที่อื่น Biomarker C12 Test สามารถตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งทั้ง 12 ชนิดในเวลาเดียวกัน ได้แก่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับอ่อน ตับ ปอด ต่อมลูกหมาก เต้านม รังไข่ กระเพาะอาหาร หลอดอาหารส่วนบน ไทรอยด์ และกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งผลการตรวจมีความถูกต้องและแม่นยำสูง ช่วยคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงแต่ยังไม่แสดงอาการได้

โดยจะเป็นประโยชน์มากขึ้นเมื่อทำการตรวจร่วมกับวิธีต่างๆ เช่น อัลตราซาวน์ แมมโมแกรม , 64-slice CT, PET-CT มะเร็งระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการให้เห็น การตรวจต้องอาศัยตัวบ่งชี้มะเร็ง ซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุลที่หลั่งออกมาจากก้อนเนื้องอกเข้าสู่กระแสเลือด โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆค้นหาก่อนที่มะเร็งจะกระจายลุกลามไปที่อื่น ในอดีตการตรวจเลือดเพื่อหาตัวบ่งชี้มะเร็ง 1 ชนิด ต้องรอผลนาน ราคาสูง ขณะที่ความแม่นยำต่ำ

ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง จากงานวิจัยของดร.ชิป เพทริคอยน์และแลนซ์ ริออทตาจากสถาบันรหัสโปรตีนทางพันธุกรรม โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสถาบันโรคมะเร็.แห่งสหรัฐอเมริกา ดร.แดเนียล ชา จากมหาวิทยาลัยจอห์นออพคินส์ และดร.จอร์จ ไวท์ จากวิทยาลัยแพทย์อีสเทิร์นเวอร์จิเนีย ได้ค้นพบว่าชุดโปรตีนตัวบ่งชี้มะเร็งหลายๆประเภท ให้ค่าทำนายการเกิดเซลล์มะเร็งสูงกว่าตัวบ่งชี้มะเร็งเพียงประเภทเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพื่อคัดกรองคนไข้มะเร็งออกจากคนไข้ปกติ Protein Chip ของ Biomarkers เป็นเทคโนโลยีทางชีวภาพใหม่ล่าสุด เพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งมากกว่า 10 ประเภทจากตัวบ่งชี้มะเร็งทั้ง 12 ชนิดในเวลาเดียวกัน สามารถวิเคราะห์หาเซลล์มะเร็งได้หลายประเภท ได้แก่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับอ่อน ตับ ปอด ต่อมลูกหมาก เต้านม รังไข่ กระเพาะอาหาร หลอดอาหารส่วนบน ไทรอยด์ และกระเพาะปัสสาวะ มีความไวพิเศษและจำเพาะสูง ได้ผลเร็ว ให้รายละเอียดสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้การตรวจความเสี่ยงมะเร็งเป็นเรื่องที่ใครๆก็สามารถตรวจได้ การตรวจบ่งชี้มะเร็งเบื้องต้นด้วย Biomarker C12 ช่วยคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมะเร็งแต่ยังไม่แสดงอาการ เป็นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่มีประโยชน์ต่อการรักษาและช่วยในการตรวจพบเซลล์มะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มอย่างทัน ท่วงที ช่วยให้สามารถพบปัญหาก่อนที่เซลล์มะเร็งจะลุกลามยากเกินแก้ไขและยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้นเมื่อทำการตรวจวิเคราะห์ควบคู่กันกับวิธีการต่างๆเช่น อัลตร้าซาวด์ เมมโมแกรมและ PET-CT

การตรวจวิเคราะห์ด้วยตัวบ่งชี้มะเร็งหลายๆประเภท จะให้ความไวพิเศษและจำเพาะสูงกว่าการตรวจวิเคราะห์ด้วยตัวบ่งชี้มะเร็งเพียงประเภทเดียว

 

ตัวบ่งชี้ ชนิดของมะเร้ง ค่าความไว คำความจำเพาะ
PSA ต่อมลูกหมาก 65% 35%
ใช้ตัวบ่งชี้หลายๆตัว ต่อมลูกหมาก (1) 83% 97%
CA15.3 เต้านม 23% 69%
ใช้ตัวบ่งชี้หลายๆตัว เต้านม (2) 93% 91%
CA125 รังไข่ 35% 98%
ใช้ตัวบ่งชี้หลายๆตัว รังไข่ (3) 100% 95%

 

ตัวบ่งชี้มะเร็ง 12 ชนิดที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งประเภทต่างๆ

No ตัวบ่งชี้ สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งที่อวัยวะ
1 CA19.9 ลำไส้ใหญ่, ตับอ่อน, ตับ, กระเพาะอาหาร, หลอดอาหารส่วนบน
2 AFP ตับอ่อน, ตับ, กระเพาะอาหาร
3 CEA ลำไส้ใหญ่, ตับอ่อน, ตับ, กระเพาะอาหาร, ปอด
4 CA242 ตับอ่อน, ทวารหนัก
5 β-HCG ตับ, รังไข่, ปอด
6 HCG ปอด
7 CA153 ตับ, รังไข่, ปอด, ทวารหนัก, เต้านม, กระเพาะอาหาร
8 f-PSA ต่อมลูกหมาก
9 PSA ต่อมลูกหมาก
10 NSE ปอด
11 CA125 รังไข่, ตับอ่อน, ตับ, กระเพาะอาหาร
12 Ferritin ตับ, เต้านม