เลือกหน้า
รายการคุยกับหมออัจจิมา
เลเซอร์ฝ้า ยิ่งรักษาทำไมยิ่งดำ

 

รายการคุยกับหมออัจจิมา

ตอน เลเซอร์ฝ้า ยิ่งรักษาทำไมยิ่งดำ

ขาว|ไร้ขน|ขนเยอะ|ขนคุด|เลเซอร์

 

รายการ “คุยกับหมออัจจิมา”

(ขาว/ไร้ขน/ขนเยอะ/ขนคุด/เลเซอร์)

ออกอากาศวันที่ 19 ส.ค.59

คุณแม่หลังคลอด|ฝ้า|กระ|เลเซอร์

 

รายการ “คุยกับหมออัจจิมา”

(คุณแม่หลังคลอด/ ฝ้า/ กระ/ เลเซอร์)

ออกอากาศวันที่ 8 ก.ค.59 

ดูดไขมัน|เลเซอร์|คลื่นเสียง|คลื่นความถี่วิทยุ

 

รายการ “คุยกับหมออัจจิมา”

(ดูดไขมัน/เลเซอร์/คลื่นเสียง/คลื่นความถี่วิทยุ)

ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค.59 

ใต้วงแขน|แผลเป็น|เลเซอร์|รอยดำ

 

รายการ “คุยกับหมออัจจิมา”

(ใต้วงแขน/แผลเป็น/เลเซอร์/รอยดำ)

ออกอากาศวันที่ 3 ม.ค.58