เลือกหน้า
รู้จักเรา Medisci

Medisci Founder

แพทย์หญิง อัจจิมา สุวรรณจินดา (ATCHIMA SUWANCHINDA, M.D.)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผ่าตัดผิวหนัง มะเร็งผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนัง สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ.2533 ต่อมาได้ศึกษาต่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังที่ Boston Medical Center, Boston University สหรัฐอเมริกา และได้รับ American Board ด้าน Laser Surgery and Medicine in Dermatology จากสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษแผนกผ่าตัดผิวหนัง มะเร็งผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ อาจารย์ International Training Center of Laser Therapy โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ผสมผสานเพื่อสุขภาพและความงามเมดดิไซน์ (อัจจิมาคลินิก)

 

dicut14

รู้จักเรา Medisci

แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา มีสมญานามเจ้าแม่เลเซอร์แห่งเมืองไทย (โดยเฉพาะ เจ้าแม่ Erbium)จนถูกจัดให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญสูงด้านเลเซอร์ของคนเอเชียจากเว็ปไซต์ในต่างประเทศ และเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงการแพทย์

ด้านเลเซอร์ผิวพรรณทั้งในและต่างประเทศด้วยการก่อตั้งศูนย์เลเซอร์ผิวพรรณเพื่อการรักษาโรคผิวหนังและความงามที่ครบวงจร และเป็นอาจารย์สอนแพทย์ผิวหนังด้านผ่าตัดผิวหนัง มะเร็งผิวหนัง และเลเซอร์ผิวหนัง ทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 15 ปีด้วยประสบการณ์ การทำงาน และการเป็นผู้นำด้านการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ชะลอวัย คุณหมอยังได้รับเกียรติ ให้เป็นผู้บรรยายการรักษาด้วยเลเซอร์เทคโนโลยี การรักษาโดยศาสตร์การแพทย์ชะลอวัยและศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน และศาสตร์ธรรมชาติบำบัดโฮมีโอพาธีทั้งในและต่างประเทศอีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี 2543 สาขาผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมผิวหนัง และได้รับเกียรติสูงสุดในการได้รับเลือกจากแพทย์ทั่วเอเชียในการเป็นประธาน (Congress President) จัดการประชุมทางวิชาการด้านศัลยกรรมผิวหนังระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นในเมืองไทย ประจำปี 2551 (International Society of Dermatologic Surgery, Thailand)