เลือกหน้า
Ultra wellness

health

Predictive Gene Testing
Total Bio Scan

bioscan

 

ตรวจวัดระดับสารอาหาร
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3
Natural Hormone Therapy
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ae%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%99
Biocell Therapy
biocell
Nutritional Medicine Program
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจแบบเรื้อรัง
allergy
ภูมิแพ้อาหารแบบเรื้อรัง
food-allergy
โรคหัวใจขาดเลือด
heart
โรคมะเร็ง
%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87
โปรแกรมตรวจวัดระดับสารโลหะหนักในร่างกาย
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%b0
โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง 12 ชนิดแบบไวพิเศษ
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87
โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านมจากปัสสาวะ
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1
โปรแกรมตรวจยีน สำหรับโรคมะเร็ง 77 ชนิด
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87
โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งแนวดุลยบำบัด
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e
การรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง
skin
มะเร็งผิวหนัง
%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%a7
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
%e0%b8%9c%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b9%89
โรคสะเก็ดเงินหรือเรื้อนกวาง
%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99
ล้างพิษแบบผสมผสาน
detox
โปรแกรมขับสารพิษทางเส้นเลือด
%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-iv
การล้างพิษด้วยการรับประทานอาหารหรืออาหารเสริม
%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1
การล้างพิษด้วยการสวนล้างลำไส้แบบระบบปิด
%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89
การล้างพิษด้วยการออกกำลังกายแบบ “Whole Body Vibration” หรือ Fit-Med
%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-fit
การล้างพิษด้วยคลื่นอินฟาเรดระยะไกล Far Infared Therapy
%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-far
การล้างพิษด้วยบาร์ท เธอราปี (Bath Therapy)
%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-bath