เลือกหน้า
total bio scan

ตรวจสมดุลการทำงานระดับเซลล์แบบทั่วร่างกาย Total Bio Scan

เทคโนโลยีการตรวจสุขภาพระดับเซลล์ด้วยการตรวจคัดกรองการทำงานของเซลล์แต่ละอวัยวะในเบื้องต้นอย่างละเอียด ช่วยค้นความผิดปกติและความเสื่อมที่ซ่อนเร้นและในร่างกาย ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพก่อนการเจ็บป่วยได้อย่างแม่นยำ อาทิ ระบบสมองและสารสื่อประสาทที่ควบคุมความคิดและจิตใจความเครียดแอบแฝง ระดับสารอนุมูลอิสระ ภาวะพร่องฮอร์โมน การสะสมสารพิษ ภูมิไวเกินซ่อนเร้นจากการแพ้อาหาร เป็นต้น ทำให้ทราบข้อมูลและรายละเอียดภาพรวมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ช่วยให้สามารถวางแผนการรักษาในการปรับสมดุลของอวัยวะที่เริ่มมีความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระยะแรกๆ ป้องกันโรคหรือความผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ และหาวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้องและตรงจุดมากขึ้น ก่อนการส่งตรวจด้วยวิธีที่จำเพาะต่อการวินิจฉัยต่อไป

 

Total Bio Scan

Total Bio Scan เป็นเทคโนโลยีจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการพัฒนามากว่า 70 ปี เพื่อใช้ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพในหลายสถาบันของยุโรป เช่น โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และกุสตาฟ รัซซี่ในปารีส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยฮาร์วาดกำลังเก็บข้อมูลวิธีการตรวจติดตามควบคู่ไปกับการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีดั้งเดิม

เทคโนโลยีดังกล่าวยังได้รับการรับรองโดย ISO 9001 และมาตรฐานการควบคุมในยุโรป (European regulatory approval CE 0459) และได้รับการรับรองว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก FDA ของสหรัฐอเมริกา จึงทำให้วิธีการตรวจนี้แพร่หลายในกว่า 20 ประเทศ เช่น แคนาดา อิสราเอล จีน และเกาหลี เป็นต้น

 

Total Bio Scan ทำงานอย่างไร

Total Bio Scan เป็น biosensor ที่ใช้หลักการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าขนาดต่ำมาก เข้าสู่ร่างกายโดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้น เพื่อตรวจสอบความต้านทานของเนื้อเยื่อในแต่ละอวัยวะว่ามีความผิดปกติอย่างไร การที่เซลล์หรืออวัยวะต่างๆมีสารชีวเคมี หรือมีการทำงานที่ผิดปกติ(malfunction) มากเกินไป (hyper-function) หรือน้อยเกินไป (hypo-function) ก็จะสะท้อนสัญญาณไฟฟ้าตอบกลับที่แตกต่างกันออกไป เครื่องจะทำการสแกน 3 รอบใช้เวลาประมาณ 4-5นาที จากนั้นคอมพิวเตอร์จะประมวลผลของการนำกระแสที่คาดเคลื่อนนั้น (conductivity of tissue) ออกมาเป็นการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะนั้นๆเป็นการตรวจคัดกรองรายละเอียดการทำงานของเซลล์แต่ละอวัยวะในเบื้องต้น เพื่อส่งตรวจด้วยวิธีที่จำเพาะต่อการวินิจฉัยต่อไป

ในบางรายที่ความผิดปกติไม่รุนแรง Total Bio Scan จะสามารถปรับสภาพการทำงานของอวัยวะนั้นได้เลยโดยส่งกระแสไปปรับ biofeedback ของอวัยวะที่มีการทำงานผิดปกตินั้นๆ

 

Total Bio Scan มีประโยชน์อย่างไร

Total Bio Scan ทำให้เราได้ข้อมูลและรายละเอียดที่เป็นภาพรวมของการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย รวมทั้งระดับสารสื่อประสาทที่ควบคุมความคิดและจิตใจของเราได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้เราสามารถเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สามารถวางแผนการรักษาในการปรับสมดุลของอวัยวะที่เริ่มจะมีความผิดปกตินั้นได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระยะแรกๆ เพื่อป้องกันโรคหรือความผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ

การรายงานผลจะให้ข้อมูลของอวัยวะต่างๆที่มีสารชีวเคมีผิดปกติหรือเสียสมดุลจนมีโอกาสเกิดโรคขึ้นได้นับตั้งแต่ส่วนประกอบต่างๆในร่างกาย เช่น สารน้ำ ปริมาณกล้ามเนื้อ ปริมาณไขมัน ระดับเกลือแร่ที่สำคัญ ระดับฮอร์โมน สมดุลของสารสื่อประสาทและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายทำให้แพทย์ได้รายละเอียดของปัญหาที่เกิดจากทั้งร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงทั้งหมดนำไปสู่การส่งตรวจที่จำเพาะแม่นยำและการรักษาที่เหมาะสมที่แก้ไขปัญหาให้ กับคนไข้ได้อย่างตรงจุดและครอบคลุมการดูแลรักษาแบบองค์รวมได้ดี (Holistics Medicine) ยิ่งขึ้น

 

Total Bio Scan มีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่

การตรวจสแกนอาศัยเพียงกระแสไฟฟ้าที่ต่ำมากๆ ไม่ใช่คลื่นเสียง รังสีหรือการปล่อยสารเคมีใดๆเข้าสู่ร่างกายแม้แต่น้อย จึงไม่มีการรบกวนระบบต่างๆของร่างกายเลยจาก จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยและไม่มีอันตรายต่อร่างกายอย่างแน่นอน